بازدید مهندس میرشفیع مشاور وزیر محترم راه و شهرسازی بهمراه دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس رستمی مهر معاون راهداری مسکن و شهرسازی استان ومهندس برزگر سرمایه گذار و شریک پروژه ،از آزاده تبریز – اندیشه – سهند و پیگیری روند کار پروژه .

بازدید مهندس میرشفیع مشاور وزیر محترم راه و شهرسازی بهمراه دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس رستمی مهر معاون راهداری مسکن و شهرسازی استان ومهندس برزگر سرمایه گذار و شریک پروژه ،از آزاده تبریز – اندیشه – سهند و پیگیری روند کار پروژه .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20374
کد خبر
20374