بازدید مهندس محرابیان رئیس هیئت مدیره مرکز عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)کشور ، مهندس طالبی معاونت فنی، مهندس ربانی مدیر کل و مهندس خباره مدیر پروژه های عمرانی ستاد اجرایی فرمان حضرت   امام( ره )،مهندس سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ،اعضای هیئت مدیره و همکاران شرکت عمران از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان استان آذربایجان شرقی جهت احداث ۲۰۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن.

بازدید مهندس محرابیان رئیس هیئت مدیره مرکز عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)کشور ، مهندس طالبی معاونت فنی، مهندس ربانی مدیر کل و مهندس خباره مدیر پروژه های عمرانی ستاد اجرایی فرمان حضرت   امام( ره )،مهندس سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ،اعضای هیئت مدیره و همکاران شرکت عمران از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان استان آذربایجان شرقی جهت احداث ۲۰۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21542
کد خبر
21542