✅ بازدید مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مجتمع ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۵۴۲ واحدی بهارستان و ۳۷۵ واحدی مهسان در فاز ۴

✅ بازدید مهندس فرزان معاون مدیرکل دفتر فنی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن مجتمع ۴۸۶ واحدی نگارستان ، ۵۴۲ واحدی بهارستان و ۳۷۵ واحدی مهسان در فاز ۴

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23031
کد خبر
23031