بازدید مهندس فرزان معاون دفتر فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه مهندس مهدی نژاد از پروژه آزادراه تبریز، اندیشه، سهند و پیگیری روند کار پروژه.

بازدید مهندس فرزان معاون دفتر فنی و اجرایی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه مهندس مهدی نژاد از پروژه آزادراه تبریز، اندیشه، سهند و پیگیری روند کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20654
کد خبر
20654