مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل ، مهندس غراوی عضو هیئت مدیره و مهندس پورخیز مدیرکل دفتر مدیرعامل ، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به اتفاق دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ، کتابخانه سردار شهید سلیمانی ، پروژه مشارکتی ۸۳۰ واحدی مسکونی تجاری کمال ، پارک سما ، ساختمان اورژانس اجتماعی ، پیاده رو سازی محلات ، پروژه های توسعه مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و تصفیه خانه فاضلاب فاز ۴ شهر جدید سهند بازدید بعمل آوردند .
در این بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر روند پیشرفت فیزیکی پروژه های شهر جدید سهند را مثبت و چشمگیر ارزیابی کرد و در راستای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی شهروندان تاکید نمود .

مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل ، مهندس غراوی عضو هیئت مدیره و مهندس پورخیز مدیرکل دفتر مدیرعامل ، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به اتفاق دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن ، کتابخانه سردار شهید سلیمانی ، پروژه مشارکتی ۸۳۰ واحدی مسکونی تجاری کمال ، پارک سما ، ساختمان اورژانس اجتماعی ، پیاده رو سازی محلات ، پروژه های توسعه مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و تصفیه خانه فاضلاب فاز ۴ شهر جدید سهند بازدید بعمل آوردند .
در این بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر روند پیشرفت فیزیکی پروژه های شهر جدید سهند را مثبت و چشمگیر ارزیابی کرد و در راستای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی شهروندان تاکید نمود .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23903
کد خبر
23903