بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران از مسجد امام رضا(ع) فاز ۲ متخصصین یک و بررسی پیشرفت کار پروژه

بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران از مسجد امام رضا(ع) فاز ۲ متخصصین یک و بررسی پیشرفت کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20548
کد خبر
20548