بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، مهندس رضی منش فرماندار محترم ،  دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران از محله باغ ویلایی گلشهر (محله ۵ فاز چهار)و بررسی روند کار پروژه

بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، مهندس رضی منش فرماندار محترم ،  دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران از محله باغ ویلایی گلشهر (محله ۵ فاز چهار)و بررسی روند کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20546
کد خبر
20546