بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  به همراه دکتر اکبری عضو  محترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضو  محترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم  دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل  محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران از مسجد امام جعفر صادق (ع)فاز ۳ و بررسی روند کار پروژه.

بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  به همراه دکتر اکبری عضو  محترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضو  محترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم  دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل  محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران از مسجد امام جعفر صادق (ع)فاز ۳ و بررسی روند کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20551
کد خبر
20551