بازدید مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندسین مشاور فرازآب از پیشرفت سازه المان تاریخی خان چوپان سارای

بازدید مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندسین مشاور فرازآب از پیشرفت سازه المان تاریخی خان چوپان سارای

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21150
کد خبر
21150