دیدار مهندس رضی منش فرماندار و مهندس مردی معاون فرماندار شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند برای بررسی مسائل پیش روی شهر جدیدسهند و بازدید از مراحل اجرایی نمایشگاه دفاع مقدس در محل شرکت عمران شهر جدیدسهند

دیدار مهندس رضی منش فرماندار و مهندس مردی معاون فرماندار شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند برای بررسی مسائل پیش روی شهر جدیدسهند و بازدید از مراحل اجرایی نمایشگاه دفاع مقدس در محل شرکت عمران شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21355
کد خبر
21355