بازدید مهندس توکلی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر نظارت،ارزیابی عملکردوکنترل پروژه شهرهای جدید ،مهندس فرزان معاون دفتر فنی و اجرایی شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از پروژه های آزادراه، تبریز،اندیشه،سهند ،فرهنگسرای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مدرسه ۹کلاسه شهید محمد خلیل پورنهر، مسجد امام رضا (ع) و منطقه تفریحی و گردشگری هشت بهشت سهند

بازدید مهندس توکلی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر نظارت،ارزیابی عملکردوکنترل پروژه شهرهای جدید ،مهندس فرزان معاون دفتر فنی و اجرایی شهرهای جدید و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از پروژه های آزادراه، تبریز،اندیشه،سهند ،فرهنگسرای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مدرسه ۹کلاسه شهید محمد خلیل پورنهر، مسجد امام رضا (ع) و منطقه تفریحی و گردشگری هشت بهشت سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21307
کد خبر
21307