بازدید مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو ، مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند ، خدایی مدیرکل و رییس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان آذربایجانشرقی و محسنی رییس کتابخانه و هیئت امناهای شهرستان اسکو به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از کتابخانه سردار شهید سلیمانی

بازدید مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو ، مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند ، خدایی مدیرکل و رییس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان آذربایجانشرقی و محسنی رییس کتابخانه و هیئت امناهای شهرستان اسکو به همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از کتابخانه سردار شهید سلیمانی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22938
کد خبر
22938