✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اورژانس اجتماعی، پروژه باران، پارک هفت هکتاری، پارکینگ هشت بهشت، توسعه فرهنگسرا و دفتر هشت بهشت و باغ بهشت

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اورژانس اجتماعی، پروژه باران، پارک هفت هکتاری، پارکینگ هشت بهشت، توسعه فرهنگسرا و دفتر هشت بهشت و باغ بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23104
کد خبر
23104