✅ بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کریدور پیاده روی فضای سبز مرکز محله علوی فاز دو که پیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته بود و با دستور مدیرعامل مقرر شد، نواقصات موجود تکمیل و اتمام پروژه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

✅ بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کریدور پیاده روی فضای سبز مرکز محله علوی فاز دو که پیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته بود و با دستور مدیرعامل مقرر شد، نواقصات موجود تکمیل و اتمام پروژه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23423
کد خبر
23423