بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از آزادراه تبریز-اندیشه-سهند جهت بررسی پیشرفت کار پروژه و تطبیق آن بر اساس برنامه زمانبندی

بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از آزادراه تبریز-اندیشه-سهند جهت بررسی پیشرفت کار پروژه و تطبیق آن بر اساس برنامه زمانبندی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21447
کد خبر
21447