بازدید فرماندهان سپاه و هیئت همراه ،شهردار و رئیس شورای شهرجدید سهند از نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس در محل شرکت عمران شهر جدید سهند

بازدید فرماندهان سپاه و هیئت همراه ،شهردار و رئیس شورای شهرجدید سهند از نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس در محل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21446
کد خبر
21446