بازدید شبانه دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند بهمراه مهندس صمدی مسئول مسکن مهر از مجتمع پاییزان (غدیر ۱۵) فاز ۴ و دستور تکمیل نواقصات محوطه سازی از قبیل روشنایی و …

بازدید شبانه دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند بهمراه مهندس صمدی مسئول مسکن مهر از مجتمع پاییزان (غدیر ۱۵) فاز ۴ و دستور تکمیل نواقصات محوطه سازی از قبیل روشنایی و …

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22082
کد خبر
22082