بازدید شبانه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه ها و روشنایی هشت بهشت

بازدید شبانه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه ها و روشنایی هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21918
کد خبر
21918