بازدید سر زده دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از پروژه آزادراه تبریز،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

بازدید سر زده دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از پروژه آزادراه تبریز،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20329
کد خبر
20329