بازدید سرزده دکتر مصطفوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از عوامل اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و دستور اکید ایشان در جهت تسریع و تسهیل خدمات رسانی به متقاضیان طرح مذکور و رفع مشکلات پیش روی آنان

بازدید سرزده دکتر مصطفوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از عوامل اجرایی طرح اقدام ملی مسکن و دستور اکید ایشان در جهت تسریع و تسهیل خدمات رسانی به متقاضیان طرح مذکور و رفع مشکلات پیش روی آنان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20822
کد خبر
20822