بازدید روزانه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت پروژه المانهای تاریخی محلی سارای و خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و رفع موانع پروژه و سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی آن

بازدید روزانه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت پروژه المانهای تاریخی محلی سارای و خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت و رفع موانع پروژه و سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی آن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21915
کد خبر
21915