بازدید دکتر پناهی عضو هیئت مدیره و مهندس مهدی نژاد معاونت فنی و اجرایی از عملیات اجرایی پروژه احداث آزاد راه تبریز-سهند و پیگیری روند پیشرفت فیزیکی پروژه

 بازدید دکتر پناهی عضو هیئت مدیره و مهندس مهدی نژاد معاونت فنی و اجرایی از عملیات اجرایی پروژه احداث آزاد راه تبریز-سهند و پیگیری روند پیشرفت فیزیکی پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20254
کد خبر
20254