بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمان اورژانس اجتماعی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23750
کد خبر
23750