بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از پروژه های مسجد امام جعفرصادق (ع)،پارک کودک فاز سه،خانه های چوبی،زمین ورزشی ،سالن ورزشی و سایر پروژه ها عمرانی و بررسی روند کارپروژه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه عضو هیئت مدیره و همکاران شرکت از پروژه های مسجد امام جعفرصادق (ع)،پارک کودک فاز سه،خانه های چوبی،زمین ورزشی ،سالن ورزشی و سایر پروژه ها عمرانی و بررسی روند کارپروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20982
کد خبر
20982