بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهندبه همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره از شروع نصب آلاچیق ها درمنطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهندبه همراه مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره از شروع نصب آلاچیق ها درمنطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20330
کد خبر
20330