بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند بهمراه سردار انصاری مدیرعامل شرکت تعاونی لشکر عاشوراو حاج آقا وظیفه شعاع مدیر مهد قرآن و عترت استان ،از پروژه احداث دارالقرآن فاز یک شهر جدیدسهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیدسهند بهمراه سردار انصاری مدیرعامل شرکت تعاونی لشکر عاشوراو حاج آقا وظیفه شعاع مدیر مهد قرآن و عترت استان ،از پروژه احداث دارالقرآن فاز یک شهر جدیدسهند و بررسی پیشرفت کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20331
کد خبر
20331