بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند و بررسی پروژه های جدید در این منطقه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند و بررسی پروژه های جدید در این منطقه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20236
کد خبر
20236