بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مشارکتی ۴۰۰ واحدی شمس فاز۴ و پیگیری روند اجرای پروژه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مشارکتی ۴۰۰ واحدی شمس فاز۴ و پیگیری روند اجرای پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20125
کد خبر
20125