بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مجتمع بزرگ فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در فاز ۲ و پیگیری روند پیشرفت کار پروژه

بازدید دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مجتمع بزرگ فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در فاز ۲ و پیگیری روند پیشرفت کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20104
کد خبر
20104