بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و گروه فنی و اجرایی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند از موقعیت عمارت هشت بهشت

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و گروه فنی و اجرایی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند از موقعیت عمارت هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21153
کد خبر
21153