بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های 105واحدی نیلوفر ، 78 واحدی شقایق ، 70 واحدی آذر ، 75 واحدی سلوا ، 48 واحدی بهار و 56 واحدی هما از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن واقع در فاز 3 و روند تجهیز کارگاه آن ها

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه های 105واحدی نیلوفر ، 78 واحدی شقایق ، 70 واحدی آذر ، 75 واحدی سلوا ، 48 واحدی بهار و 56 واحدی هما از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن واقع در فاز 3 و روند تجهیز کارگاه آن ها

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22357
کد خبر
22357