بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی (700 واحدی) تجاری (130واحدی) کمال شرکت تعاونی مسکن لشکر مکانیزه 31 عاشورا از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 2

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه مسکونی (700 واحدی) تجاری (130واحدی) کمال شرکت تعاونی مسکن لشکر مکانیزه 31 عاشورا از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در فاز 2

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22011
کد خبر
22011