✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کارگروه شرکت عمران شهر جدید سهند از شهر جدید گلمان در 15 کیلومتری شهر ارومیه به منظور بررسی امورات آماده سازی و شروع عملیات اجرایی در دهه مبارک فجر با حضور مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مسئولین استانی و شهرستانی

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای کارگروه شرکت عمران شهر جدید سهند از شهر جدید گلمان در 15 کیلومتری شهر ارومیه به منظور بررسی امورات آماده سازی و شروع عملیات اجرایی در دهه مبارک فجر با حضور مهندس طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مسئولین استانی و شهرستانی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22571
کد خبر
22571