✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره از منطقه هشت بهشت و تعریف طرح های پیشنهادی برای توسعه امکانات منطقه هشت بهشت

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره از منطقه هشت بهشت و تعریف طرح های پیشنهادی برای توسعه امکانات منطقه هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23180
کد خبر
23180