بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از برج زرگران
جهت حل مشکلات ساکنین.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از برج زرگران
جهت حل مشکلات ساکنین.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21741
کد خبر
21741