بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از ارزیابی راه بین مزارع روستای اسفنجان

 بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از ارزیابی راه بین مزارع روستای اسفنجان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22826
کد خبر
22826