بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت از عملیات اجرایی احداث فاز دوم مسیر دوچرخه سواری منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت از عملیات اجرایی احداث فاز دوم مسیر دوچرخه سواری منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20432
کد خبر
20432