بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ، معاونین و همکاران شرکت از مدرسه شهیدان مهدی پور (فاز ۴) و بررسی پیشرفت کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ، معاونین و همکاران شرکت از مدرسه شهیدان مهدی پور (فاز ۴) و بررسی پیشرفت کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20367
کد خبر
20367