بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ، معاونین و همکاران شرکت از مدرسه ۹ کلاسه شهید محمد خلیل پورنهر (فاز۳) و بررسی روند کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ، معاونین و همکاران شرکت از مدرسه ۹ کلاسه شهید محمد خلیل پورنهر (فاز۳) و بررسی روند کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20368
کد خبر
20368