✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به اتفاق دکتر پورعلی عضو هیئت مدیره و مجری شهر جدید گلمان از آسفالت جاده اختصاصی منتهی به شرکت عمران شهر جدید گلمان، از عملیات اجرایی پارک ۳/۵ هکتاری میلاد، فضاهای سبز و محل پارک جنگلی شهر جدید گلمان و دیدار با کارگران فضای سبز و پاکبان های شهر

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به اتفاق دکتر پورعلی عضو هیئت مدیره و مجری شهر جدید گلمان از آسفالت جاده اختصاصی منتهی به شرکت عمران شهر جدید گلمان، از عملیات اجرایی پارک ۳/۵ هکتاری میلاد، فضاهای سبز و محل پارک جنگلی شهر جدید گلمان و دیدار با کارگران فضای سبز و پاکبان های شهر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23252
کد خبر
23252