بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ،معاونین و همکاران شرکت از میدان بزرگ سردار رشید اسلام مهدی باکری(فاز۳) جهت طراحی جدید کاشت گل و درخت در این مجموعه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه هیئت مدیره ،معاونین و همکاران شرکت از میدان بزرگ سردار رشید اسلام مهدی باکری(فاز۳) جهت طراحی جدید کاشت گل و درخت در این مجموعه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20369
کد خبر
20369