بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه هیئت امناء از مسجد امام رضا(ع) در فاز ۲

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه هیئت امناء از مسجد امام رضا(ع) در فاز ۲

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23179
کد خبر
23179