✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کتابخانه سردار شهید سلیمانی و ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از کتابخانه سردار شهید سلیمانی و ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23018
کد خبر
23018