✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مسکونی آپارتمانی ۷۰۰ واحدی و ۱۳۰ واحدی تجاری کمال در فاز ۲ شهر جدید سهند به همراه مهندس انصاری مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن لشکر ۳۱ عاشورا

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پروژه مسکونی آپارتمانی ۷۰۰ واحدی و ۱۳۰ واحدی تجاری کمال در فاز ۲ شهر جدید سهند به همراه مهندس انصاری مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن لشکر ۳۱ عاشورا

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23021
کد خبر
23021