✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مدیرکل راه و شهرسازی دکتر حمزه لو از ساختمان شرکت عمران شهر جدید گلمان دیدار با کارکنان آن شرکت و بررسی محور ارتباطی شهر جدید گلمان به جاده شهید کلانتری و بازدید میدانی از مسیر پیشنهادی

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مدیرکل راه و شهرسازی دکتر حمزه لو از ساختمان شرکت عمران شهر جدید گلمان دیدار با کارکنان آن شرکت و بررسی محور ارتباطی شهر جدید گلمان به جاده شهید کلانتری و بازدید میدانی از مسیر پیشنهادی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22941
کد خبر
22941