بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از عملیات اجرایی پروژه عمارت هشت بهشت

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از عملیات اجرایی پروژه عمارت هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22728
کد خبر
22728