✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس کریمیان شهردار و مهندس جباریلر رئیس شورای اسلامی خسروشاه از پلیس راه تبریز-آذرشهر جهت جابجایی ساختمان آن به منظور تکمیل رمپ و لوپ های جاده تبریز-سهند از طرف جاده آذرشهر

✅ بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه مهندس کریمیان شهردار و مهندس جباریلر رئیس شورای اسلامی خسروشاه از پلیس راه تبریز-آذرشهر جهت جابجایی ساختمان آن به منظور تکمیل رمپ و لوپ های جاده تبریز-سهند از طرف جاده آذرشهر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22742
کد خبر
22742