بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی فاز 2 ، مسجد امام صادق فاز 3 ، زمین ورزش روباز فاز 3 ، مسیر دوچرخه در مسیر آزادراه ، پارک کودک فاز 3 و مراحل نصب علائم و تابلوهای هدایت مسیر در مسیر فاز 5 و مسیر آزادراه تبریز-سهند

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی فاز 2 ، مسجد امام صادق فاز 3 ، زمین ورزش روباز فاز 3 ، مسیر دوچرخه در مسیر آزادراه ، پارک کودک فاز 3 و مراحل نصب علائم و تابلوهای هدایت مسیر در مسیر فاز 5 و مسیر آزادراه تبریز-سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22088
کد خبر
22088