بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی ، سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان و کاشت فضای سبز مسیر کمربندی مشرف به فاز 4

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند پیشرفت پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی ، سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان و کاشت فضای سبز مسیر کمربندی مشرف به فاز 4

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22021
کد خبر
22021