بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی ، مسجد امام صادق و زمین ورزشی جنب آن ، دیوارنگاره های میدان شهید باکری ، پارک کودک و نگارگری های دیواری آن ، مسیر دوچرخه و سردرب ورودی آن و سازه المان های تاریخی فرهنگی سارای و خان چوبان و پیگیری روند پیشرفت فیزیکی آن ها طبق برنامه زمانبندی افتتاح

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند اجرایی پروژه های کتابخانه مرکزی سردار شهید سلیمانی ، مسجد امام صادق و زمین ورزشی جنب آن ، دیوارنگاره های میدان شهید باکری ، پارک کودک و نگارگری های دیواری آن ، مسیر دوچرخه و سردرب ورودی آن و سازه المان های تاریخی فرهنگی سارای و خان چوبان و پیگیری روند پیشرفت فیزیکی آن ها طبق برنامه زمانبندی افتتاح

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21912
کد خبر
21912